ตัวอย่างการลงสรุปความรู้จากการฝึกอบรม

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Web Block เพื่อเขียนบทความหรือสรุปความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม มีดังนี้

 

1. เปิด Web Browser ขึ้นมา จะใช้ตัวใดก็ได้ เช่น Google Chrome , Internet Explorer , Mozilla Firefox

 

2. ไปที่ช่อง Address Bar แล้วพิมพ์ www.utp.go.th แล้วกด Enter เพื่อเข้าไปยัง Website ของโรงพยายาบอุทุมพรพิสัย

 address_bar1

 

3. เมื่อเข้ามาที่หน้า Website ของโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยแล้ว

– ให้เลื่อน Mouse ไปชี้ที่เมนู KM จากนั้นเมนูจะ Drop Down ลงมา

– ให้เลื่อน Mouse ไปชี้ที่เมนู พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากนั้นเมนูจะ Drop Down ลงมา

– ให้เลื่อน Mouse ไปชี้ที่เมนู TRAINING NEED แล้ว Click เลือก

utp_web

 

4. เข้ามาที่ Web Block Training Need แล้วไปที่เมนู LOGIN ทางขวาล่าง ให้ Click ที่ เข้าสู่ระบบ 

utp_webtrn