อบรม “Coding Audit and Medical Record Audit”

 อบรมเรื่อง

“Coding Audit and Medical Record Audit”

ระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์  ที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมกิตติรังษี  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

กำหนดการที่ไปอบรม

โหลดไฟล์เอกสารอบรม >>>  การสรุปโรคและหัตถการ

                                     >>>  การบันทึกคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน_(MRA)_2559

                                     >>>  การบันทึกคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก_(MRA)_2559