HOSPITAL NOTICE

ประกาศ แจ้งทราบ ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม " สัปดาห์รณรงค์วันทันตสาธารณสุข "

งานทันตสาธารณสุข ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม " สัปดาห์รณงค์วันทันตสาธารณสุข " โดยให้บริการทำฟันฟรี ทุกสิทธิการรักษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จย่าฯ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย

กิจกรรม สัปดาห์รณรงค์ วันทันตสาธารณสุข
- บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา ในวันที่ 17 ถึง 21 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045 690202 ต่อ 4203

จึงแจ้งทราบและประชาสมพันธ์ต่อ