HOSPITAL JOB

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานพัสดุ,โภชนากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นั้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังเอกสารแนบ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.utp.go.th หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ข้างล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด


*** กรุณาปิดโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดทุกชนิด เพื่อที่จะสามารถดูเอกสารทางด้านล่างได้ ***